Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Rusza konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE 2015

dzialaj lokalnie.jpgStowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM, w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego a działających na terenie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.
W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie 
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:
- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów 
- charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, 
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
- będą realizowane między 1 czerwca 2015r. a 31 grudnia 2015r.
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl w dniach 22.04 – 22.05.2015
Regulamin Konkursu wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie: www.archiwum.dolinastobrawy.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 4 maja 2015r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej kluczborskiego ratusza.
Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu konkursu a  także zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich projektów.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:
Joanna Leśnierowska - koordynator programu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Rynek 1, 46-200 Kluczbork
tel. 077 413 11 38; 530 111 550; mail: biuro@archiwum.dolinastobrawy.pl
Zapraszamy do składania wniosków.
ZałącznikWielkość
REGULAMIN_DL9_2015.pdf659.5 KB
WNIOSEK_DL_2015.pdf780.89 KB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg