Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Polecane strony


Polecane strony

www.ngo.pl - Portal Organizacji Pozarządowych, na którym znaleźć można wszystko, co dotyczy trzeciego sektora.
www.stobrawskiinkubator.pl – Strona Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” poświęcona programowi „Działaj Lokalnie” oraz będąca portalem komunikacyjnym dla ngo’s
www.kluczbork.plStrona Urzędu Miejskiego w Kluczborku
www.wolczyn.pl – Strona Urzędu Miejskiego w Wołczynie
www.lasowicewielkie.pl – Strona Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich
www.concordeurope.org - Europejska Konfederacja Organizacji Pozarządowych na rzecz Wsparcia i Rozwoju
 

Instytucje państwowe:

www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych
www.efs.gov.pl – Państwowy Fundusz Społeczny
www.koszefs.pl – Krajowy Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
www.pozytek.gov.pl – Departament Pożytku Publicznego
www.mps.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.rops-opole.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
www.umwo.opole.pl – Urząd Marszałkowski
www.wolontariat.abc.pl – Wortal charytatywny
www.narkomania.gov.pl – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.parpa.pl – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
www.msport.gov.pl – Ministerstwo Sportu
www.mkidn.gov.pl – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 

NGO's:

www.klon.org.pl – bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych – KLON/Jawor
www.frdl.org.pl – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
www.schuman.org.pl – Polska Fundacja im. Roberta Schumana
www.splot.ngo.pl – Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
www.frso.pl – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
www.boris.org.pl – Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych
www.batory.org.pl – Fundacja im. Stefana Batorego
www.wolnontariat.pl – Wortal dotyczący wolontariatu
www.wolontariat.org.pl – Sieć Centrów Wolontariatu
www.wolontariat.edu.pl – Wolontariat studencki
www.filantropia.org.pl – Akademia Rozwoju Filantropi w Polsce
www.bdr.ngo.pl – Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
www.bankizywnosci.pl – Federacja Polskich Banków Żywności
www.workcamps.pl – Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu
www.fundusze-europejskie.pl – Fundusze Europejskie
www.funduszestrukturalne.gov.pl – Fundusze strukturalne
www.youth.org.pl – Program Młodzież
www.caritas.org.pl – Caritas Polska
www.kronenberg.org.pl – Fundacja bankowa im. Leopolda Kronenberga
www.fdp.org.pl – Fundacja dla Polski
www.fep.lodz.pl – Fundacja Edukacja Przedsiębiorczości
www.dzielo.pl – Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
www.feswar.org.pl – Fundacja Friedricha Eberta
www.atlas.com.pl/fundacja – Fundacja Dobroczynności Atlas
stawiska.gdanskafundacja.pl – Gdańska Fundacja Dobroczynności
www.wspolnadroga.pl – Fundacja Wspólna Droga
www.fundacjamagis.org.pl – Fundacja Magis
www.carpathianfoundation.org – Fundacja Karpacka
www.fise.org.pl – Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych
www.edudemo.org.pl/pl1/index.php – Fundacja Edukacja dla Demokracji
www.pafw.pl – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.fww.org.pl  - Fundacja Wspomagania Wsi
www.funduszlokalny.kielce.pl – Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii
www.Pafpio.pl – Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich PAF PIO
www.flzb.lbl.pl – Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
www.fnp.org.pl – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
www.fundacjapolsat.org.pl – Fundacja Polsat
www.j.kwasniewska.aid.org.pl – Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”
www.rfl.org.pl – Raciborski Fundusz Lokalny
www.pfun.pan.pl – Polska fundacja Upowszechniania Nauki
www.propublicobono.pl – Fundacja Konkurs”Pro Publico Bono”
www.flms.pl – Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
www.ekofundusz.org.pl – Fundacja Ekofundusz
www.gfl.org.pl – Stowarzyszenie „Gołdapski Fundusz Lokalny”
www.wmzdz.pl/frs/ - Fundacja Rozwoju społecznego”Nad Symsarną”- Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny
www.pcyf.org.pl – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
www.nida.pl – Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
www.lsr.pl/fl/ - Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego
www.epce.org.pl – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
www.fundacjatvn.onet.pl – Fundacja TVN ”Nie jesteś sam”
www.pracownia.org.pl/dzikie-zycie - Miesięcznik poświęcony ochronie dzikiej przyrody

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg