Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Opolska Łąka

KWITNĄCE OPOL..jpgGłównym celem projektu jest promocja województwa opolskiego poprzez zwiększenie atrakcyjności regionu i wdrażanie opracowanej Strategii Marketingu Regionalnego wraz z upowszechnianiem hasła Opolskie Kwitnące. Projekt Opolska Łąka jest projektem o charakterze medialnym, wzorowanym na podobnych projektach realizowanych w Niemczech i Holandii. Dzięki jego realizacji Opolszczyzna będzie mogła poszczycić się projektem bezpośrednio nawiązującym do hasła przewodniego, a realizowanym oddolnie z zaangażowaniem mieszkańców regionu, co dodatkowo wzmocni ich poczucie tożsamości z wdrażaną strategią przez Zarząd Województwa.  Celem pośrednim jest edukacja mieszkańców Opolszczyzny w zakresie bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego oraz zależności, jakie panują między przyrodą, a tradycyjnymi zawodami wykonywanymi, na co dzień przez wielu mieszkańców regionu. Obecnie na terenie województwa mało jest działań edukacyjno-promocyjnych, które zwracałyby uwagę na potrzebę ochrony łąk kwietnych, nierozerwalnie związanych z naszym krajobrazem. Z powodu zintensyfikowanej produkcji rolnej i stosowania wielu środków chemicznych z naszego środowiska znikają takie kwiaty jak chabry, maki, dziewanny, i złocienie. Biorąc pod uwagę Strategię Marketingu Regionalnego „Opolskie Kwitnące” powinniśmy zadbać, aby nie tylko nasze domostwa, parki i skwery w miastach tonęły w kwiatach, ale również, żeby otaczające nas pola, lasy i łąki odzwierciedlały hasło naszego województwa. W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” realizuje projekt Opolska Łąka.
 
DSCF2150.JPG  DSCF2396.JPG
W ramach projektu są realizowane następujące działania:
 Zakupiono 10 kg mieszanki nasion „Kwietna Murawa, w składzie której znajduje się kilkanaście gatunków głównie wieloletnich dzikich kwiatów typowych dla suchych skarp, miedz i pastwisk, m.in. dziewanna pospolita, szałwia okręgowa, dziurawiec zwyczajny itp. Mieszanka ta została wybrana między innymi dlatego, że nie wymaga żadnych zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie, podlewanie, nawożenie itp.) przez kolejne kilkadziesiąt lat. Nasiona zostały wysiane przy udziale partnerów. Partnerami są organizacje pozarządowe, Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckie, Gminy itp. z terenu całego województwa opolskiego.
 
ka [640x480].JPG
Łąki są usytuowane w miejscach ogólnie dostępnych (rowy przydrożne, działki gminne w poszczególnych miejscowościach) tak żeby były widoczne i dostępne dla mieszkańców i odwiedzających gości. O wyborze miejsc zaproponowanych do obsiania decydowała powołana przez LGD „Dolina Stobrawy” grupa osób (grupa robocza). Partnerzy są odpowiedzialni za przygotowanie terenu i wysiew nasion. W ramach zadania zostanie przygotowanych 10 tablic edukacyjno-promocyjnych, na których zostaną umieszczone informacje na temat projektu oraz zdjęcia i opisy gatunków kwiatów, które znajdują się na łące. Tablice zostaną ustawione przy miejscach gdzie są wysiane nasiona tak żeby działania były ze sobą spójne, a efekt promocyjny i edukacyjny jak najlepszy.

7 Mak polny [640x480].JPG

Oprócz tablic zostanie również wydana broszura informacyjna, która będzie zawierała informacje o projekcie, informację na temat Strategii Marketingu Regionalnego „Opolskie Kwitnące”, mapkę Opolszczyzny z zaznaczonymi miejscami gdzie znajdują się Opolskie Łąki, wykaz partnerów projektu oraz zdjęcia łąk i poszczególnych gatunków kwiatów wraz z opisami. Broszura będzie również dostępna w wersji elektronicznej.
Projekt jest realizowany, jako część dużej akcji promującej BIORÓŻNORODNOŚĆ. Zadanie publiczne pn. "Kwitnące Opolskie - kreowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu" współfinansowane ze środków budżetu Województwa Opolskiego w zakresie promocji regionu opolskiego przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 
 

 

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg