Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

„LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES” - WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WSI

1257318998_Bez-nazwy-1.jpg„LISTEN TO THE VOICE OF VILLAGES” - WYKORZYSTYWANIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WSI

Od początku 2009 roku Samorząd Województwa Opolskiego realizuje projekt ”Listen to the voice of villages” – „Wykorzystywanie potencjału terenów wiejskich” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Program Operacyjny dla Europy Środkowej), którego partnerem jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Niemiec, Austrii, Włoch, Czech i Słowenii.
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności terenów wiejskich o dużym, niewykorzystanym potencjale turystycznym poprzez:
- ustalenie i wdrożenie nowych narzędzi zarządzania terytorialnego
- stworzenie projektów pilotażowych w zakresie turystyki zrównoważonej
- utworzenie transnarodowej sieci, Vital Village Association w celu kapitalizacji rezultatów projektu i internacjonalizacji terytoriów projektu.
 
W ramach promocji projektu przewidziano następujące zadania:
- newslettery
- strony internetowe
- targi międzynarodowe
- targi lokalne
- transnarodowy katalog
- podróż dziennikarzy
 
W ramach badań i analiz przewidziano działania polegające na:
- stworzeniu bazy danych z zakresu imprez, naturalnych i kulturalnych atrakcji obszarów,wydarzeń oraz miejsc noclegowych i hoteli.
- analizie systemu zarządzania
 
6.jpg.JPG  7.jpg.JPG
Kryteria wyboru obszarów do badań
- niewielkie tereny stanowiące jednostkę terytorialną bądź geograficzną
- tereny z dużym niewykorzystanym potencjałem turystycznym, gdzie brak jest aktywności turystycznej lub aktywność ta jest niewielka.
- brak rozwiniętej infrastruktury noclegowej jednak ze sporą ilością domów, chat, budynków komunalnych, które mogłyby zostać przekształcone w miejsca noclegowe dla turystów
- zasoby ekonomiczne i naturalne obszarów w posiadaniu wielu aktorów lokalnych
- administracja publiczna i podmioty prywatne z tego terenu posiadają predyspozycje do
sprawnego zarządzania wsparciem finansowym
- środowisko sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczość
- teren powinien być dobrze zarządzany przez wspólnotę lokalną w celu zapewnienia rozwoju turystycznego.
 
Działania pilotażowe:
W określone zostały projekty pilotażowe z zakresu turystyki zrównoważonej, które będą wdrażane na obszarach projektu. Wdrażanie planowane jest na okres od grudnia 2009 do lutego 2011. W ramach pilotażu na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” powstaną wsie tematyczne. Wieś tematyczna jest wsią, która ma własny, jedyny w swoim rodzaju, pomysł na rozwój. Wokół niego tworzone są sposoby na zarabianie. Pomysł ten jest jednak trochę innej natury niż do tej pory stosowane. Nie chodzi tu o nowy rodzaj upraw polowych, ogrodnictwo, czy hodowlę, nie chodzi też o patent na produkcję. To dalej jest oczywiście ważne, jednak we wsi tematycznej pomysły są nieco dziwniejsze. Tworzenie wsi tematycznej to sposób na wypłyniecie na szersze wody, na znajdowanie nowych sposobów zarabiania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i globalizacji.
 
DSC06276 [1280x768].JPG  DSC06289.JPG
 
Stowarzyszenie Vital Village
W ramach tego pakietu roboczego planowane są szkolenia dla grup zagrożonych bezrobociem i przedsiębiorców w okresie od września 2010 do lutego 2011. Natomiast od kwietnia 2010 do sierpnia 2011 planowane są również transnarodowe warsztaty oraz wizyty studyjne. W celu zapewnienia trwałości rezultatów projektu partnerzy planują stworzyć Stowarzyszenie Vital Village, którego członkami stały by się obszary objęte projektem. Stowarzyszenie zarejestrowane będzie we Włoszech.
Statutowe cele stowarzyszenia to:
- promowanie konkurencyjności terenów wiejskich
- działanie na rzecz polepszenia ich kondycji gospodarczej
- wspieranie międzynarodowej sieci
- promowanie rozwoju sieci partnerskiej członków Vital Village
 Zapraszamy do odwiedzania oficjalnej strony programu:
http://www.listentothevoiceofvillages.org/Download.aspx?t=7

 

Galeria projektu

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg