Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

2008


 

 

Sprawozdanie rzeczowe z działań Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„Dolina Stobrawy”

 

za rok 2008:
 
Styczeń:
Wzięto udział w spotkaniu informacyjnym na temat „Aktualizacja Lokalnych Strategii Rozwoju” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Odebrano rollbanner oraz 150 ulotek zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Luty:
Przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego zorganizowano w Łowkowicach szkolenie dla Grup Odnowy Wsi z terenu LGD, dotyczące tworzenia stowarzyszeń.
Podjęto Uchwałę Zarządu o wysokości składek dla Gmin. Składka w wysokości 1 zł od mieszkańca zameldowanego na obszarze wiejskim została zapłacona przez wszystkie 3 Gminy.
Marzec:
Zaopiniowano pozytywnie 10 wniosków, o dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
Zadeklarowano pomoc merytoryczną i organizacyjną przy realizacji 3 projektów.
Zorganizowano podróż studyjną dla Lokalnej Grupy Działania z Wielkopolski Fundacja Wrota Wielkopolski.
Kwiecień:
Pozyskano 10 000 zł od Urzędu Marszałkowskiego na aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisano umowy na opracowanie LSR z ekspertami Lesławem Czernikiem i Piotrem Bębenkiem.
Wzięto udział w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, dotyczącej współpracy międzyregionalnej pomiędzy województwami Opolskim, Wielkopolskim i Śląskim.
Zgłoszono udział naszej LGD w projekcie organizowanym przez Fundację Zielona Akcja na utworzenie sieci LGD z 3 województw.

Maj:

Podpisano umowę użyczenia lokalu na biuro LGD w Kujakowicach Górnych.
Podpisano umowę zlecenie z Joanną Bulak na zorganizowanie biura LGD.
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Myszką po mapie”.
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Wiejskie klimaty”.
Wzięto udział w spotkaniu opolskich LGD w Kielczy.
Czerwiec:
Wzięto udział w konferencji poświęconej PROW 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim.
Zgłoszono udział w podróży studyjnej do Austrii przedstawiciela Zarządu – Adama Ulbrycha.
Wzięto udział w spotkaniach promujących Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Podpisano umowy z Hydrokomem, Zakładem Energetycznym Energia Pro i Telekomunikacją Polską SA, na świadczenie usług niezbędnych do prowadzenia biura LGD.
Na Zebraniu Walnym Stowarzyszenia wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.
Złożono wniosek do KRS-u o zmianę danych podmiotu w rejestrze oraz o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
 
Lipiec:
Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o organizację stażu dla bezrobotnego.
Podpisano umowę z Fundacją Wspomagania Wsi o dotację w wysokości 5 000 zł w ramach programu „Kultura bliska” (Krasków).
Sierpień:
Podpisano umowę z Marszalkiem Województwa Opolskiego na realizację zadania publicznego „Wiejskie Klimaty w Dolinie Stobrawy”.
Podpisano umowę z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie stażu dla Katarzyny Musiałek.
Podpisano umowę zlecenie z Joanną Bulak na prowadzenie biura LGD.
Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5.
 
Wrzesień:
Wzięto udział w Wojewódzkich Dożynkach w Byczynie.
Wzięto udział w konferencji „Forum Inicjatyw Pozarządowych 2008”, organizowanej przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Udział w konferencji pt. Podejście LEADER metodą rozwoju obszarów wiejskich w nowym okresie programowania 2007-2013”.
Podpisano umowę zlecenie z Maciejem Knapą na przygotowanie i wykonanie projektu plakatu związanego z konkursem „Wiejskie klimaty”.
Odbyły się spotkania z ekspertami dotyczące aktualizacji LSR.
Złożono wniosek do ARiMR-u o wpis do ewidencji producentów.
Ogłoszenie konkursu na logo Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.
Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Wiejskie klimaty”.
 
Październik:
Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Centrum Edukacji „Tradycja i współczesność” z siedzibą w Krakowie na zorganizowanie szkolenia „Aktywizująca rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich”.
Zorganizowano szkolenie dla członków Stowarzyszenia pt. „Aktywizująca rola podejścia Leader w rozwoju obszarów wiejskich”.
Uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na temat wdrażania LSR i funkcjonowania LGD.
Wybór Rady Decyzyjnej podczas Walnego zebrania członków.
Odbyły się konsultacje końcowe dotyczące aktualizacji LSR.
Przeprowadzenie konkursu na logo Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.
Przeprowadzenie konkursu fotograficznego „Wiejskie klimaty”.
 
Listopad:
Zorganizowano uroczyste podsumowanie konkursów fotograficznego „Wiejskie klimaty” i na logo.
Zorganizowano 2 dniowe szkolenie finansowane z projektu „Aktywni z natury” na temat tworzenia i funkcjonowania Eko klubów.
Podpisano umowę o dzieło z paniami odpowiedzialnymi za przygotowanie szkolenia od strony kulinarnej.
Uczestnictwo w cyklu szkoleń „Aktywny lider” organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
 
Grudzień:
Na Walnym Zebraniu członków zatwierdzono dokument LSR wraz z załącznikami.
Otrzymano postanowienie z KRS-u w sprawie zmiany danych Stowarzyszenia.
Uzyskano statut Organizacji Pożytku Publicznego.
Złożono wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, o wybór LGD do realizacji LSR oraz o przyznanie pomocy w ramach funkcjonowania LGD.
Wzięto udział w szkoleniu "Podstawy fundraisingu - skuteczne pozyskiwanie funduszy" oraz "Zarządzanie i finanse".
Wydano kalendarz prezentujący prace laureatów konkursu fotograficznego „Wiejskie klimaty”.
 
 

 

 

ZałącznikWielkość
rachunek wyników 2008.pdf711.77 KB
sprawozdanie 2008.pdf546.79 KB
Wprowadzenie_do_ sprawozdania_finans 2008 LGD.pdf175.29 KB

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg