Menu

Nabór wniosków 2015

 dzialaj lokalnie.jpg 

Spacer wirtualny

 spacer.png

Kierunek FIO

logo FIO B.png 

 złóż wniosek.jpg

 

wersja ostateczna.png

 

kajak.gif 

  

logo_opp.gif

Jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego

 

dzialaj lokalnie.jpg 

 

 inkubator.jpg

 

dolina_reportaz.jpg

 

 

herb_poprawiony [800x600].jpg

Wirtualne zwiedzanie Gminy Wołczyn

 

images.JPG

 

VISITOPOLSKIE-kolor_TŁO-TRANSP_sRGB.jpg

Jesteśmy z tej samej gliny.

UE+EFS_L-kolor.jpgKAPITAL_LUDZKI.jpg
 
 
 
 
 
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 
Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 liczbę osób niepełnosprawnych na Opolszczyźnie szacuje się na 106 753 osoby (10% ogółu ludności województwa). Wśród osób niepełnosprawnych dominują osoby do 65 roku życia (59,3%). W województwie, wśród osób niepełnosprawnych przeważają kobiety – 51,8% ogólnej liczby niepełnosprawnych, mężczyźni – 48,2%. Osoby niepełnosprawne są znacznie gorzej wykształcone niż osoby sprawne. Z analizy danych Urzędu Statystycznego wynika, iż wśród osób niepełnosprawnych ponad 50 % ogólnej liczby niepełnosprawnych w województwie opolskim stanowią osoby z wykształceniem podstawowym bądź bez żadnego wykształcenia, wykształcenie średnie posiada 19,6 % osób niepełnosprawnych, a wyższe jedynie 3,8 % (źródło: Wojewódzki Program Pomocy i Integracji Społecznej na lata 2010-2015, Opole, listopad 2009).
W powiecie kluczborskim liczba osób niepełnosprawnych wynosi 7 542 co stanowi 10,8% ludności powiatu kluczborskiego. Jedynym ośrodkiem dającym możliwość zdobycia wykształcenia na podstawie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym osobom z upośledzeniem lekkim, umiarkowanym i znacznym w powiecie kluczborskim jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku (SOSW). Według danych SOSW łączna liczba osób w wieku od 7 do 24 lat, uczących się w ośrodku wynosi 175 w tym 76 dziewcząt z czego wszyscy zamieszkują na obszarach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców.
 
 2.JPG5.JPG
Partner projektu - Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,ISKIERKA” – w ramach oddolnej inicjatywy przeprowadził wywiady oraz anonimowe ankiety wśród uczniów SOSW w wieku od 15 do 24 lat, z których wynika że oferta przygotowana przez SOSW oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej uwzględniają jedynie przygotowanie do zawodów z grupy zawodowej 9 tj. pracownicy przy pracach prostych (sprzątaczka, pomoc kuchenna, robotnik gospodarczy itp.). Natomiast uczniowie biorący udział w badaniach wykazywali większe zainteresowanie szkoleniami, podczas których zdobędą umiejętności umożliwiające samodzielne podejmowanie aktywności zawodowej, co pozytywnie wpłynie na ich integrację społeczną.
 
Głównym celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej 15 osób z terenu powiatu kluczborskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy oraz do podwyższenia ich statusu zawodowego i społecznego do końca lutego 2011 r.
Wskazany cel główny zgodny jest z celem Działania 7.3 POKL, który określony został jako "wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich”
 
Projekt skierowany został do mieszkańców obszarów wiejskich gminy Kluczbork, w wieku od 15 do 64 lat, co stanowi grupę osób w wieku aktywności zawodowej. Grupę docelową stanowią osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji.

 Galeria projektu

Newsletter

Bądź poinformowany o naszych nowinach!

Biuro Stowarzyszenia

Biuro Stowarzyszenia

Rynek 1, 46-200 Kluczbork

czynne: pon- pn

w godz 7.30-15.30

tel. 77 413-11-38

LEADER

 plan włączenia.png

Obszar LGD

 Mapa LGD na szaro.png

Partnerzy

Nasi Darczyńcy

logo BS 160.jpg

 

Lesaffre Polska_logo.jpg

 

kłos (1).jpg

 

logo_lipinski.jpg

 

 PROTEA_logo_JPG.jpg

 

hydrokom.jpg

 

logo.jpg

 

FIO

images.jpg